Geschiedenis van Mahjong

Mahjong is één van de geheimzinnigste spellen uit de Chinese geschiedenis. Niemand weet precies wanneer het spel ontdekt is of door wie. Zelfs over de betekenis van de naam zijn de meningen verdeeld. Letterlijk vertaald betekent het “kibbelende mus”. Het schijnt dat de men bij deze naam gekomen is omdat het geluid van het schudden van de stenen lijkt op mussen die om eten aan het kibbelen zijn.Mahjong geschiedenis

Er doen veel mythes de ronde over het spel. Dit is een van de bekendste:
“Volgens de mythe leefde er tijdens het bewind van de Koning van Wu in de 18e of 19e eeuw een beeldschone vrouw aan zijn hof. Zij leefde in isolement en toen de verveling dodelijk begon te worden, begon zij uit ivoor en bamboe figuren te kerven in de vorm van dominostenen. Toen ze eenmaal klaar was met de figuren, nodigde zij haar dienstmeisjes uit om het spel te komen spelen. Later ontwikkelde Confucius het spel met meer vormen en nieuwe regels. Volgens het verhaal zou Mahjong exclusief voorbehouden zijn aan de adel en mochten normale burgers het spel niet spelen, dat was wettelijk verboden.”

Of mahjong ook echt op deze manier ontstaan is weet niemand. De oudst gevonden steen komt ui t 1880 maar de Chinezen beweren dat het spel al veel ouder is. Het spel werd in 1920 geïntroduceerd in Amerika en in andere landen. Omdat het spel binnen de kortste keren enorm populair werd, ontstond er een tekort aan ivoor. Wat opvallend is, is het feit dat het spel in Japan pas 10 jaar voordat het in Amerika geïntroduceerd werd toenam in bekendheid. Dit is relatief laat in vergelijking tot de rest van de wereld. Om het spel aan te passen aan de verschillende culturen, verzon elk land hun eigen regels om het te laten passen bij hun gewoonten en gebruiken. In Amerika werd het moeilijk om het spel te volgen omdat er verscheidene regels en manieren werden bedacht om het te spelen.

Mahjong over de wereld

In Amerika werden mahjongwedstrijden en mahjongtoernooien georganiseerd omdat het spel zo enorm populair was. Er werden zelfs liedjes geschreven over mahjong! Om verwarring en misverstanden te voorkomen is er in 1937 een landelijk spelregelboekje uitgegeven en speelde iedereen het spel op de officiële manier.
In Nederland dankt mahjong zijn intrede aan het bedrijf Perry & Co, wat we nu beter kennen als Perry Sport. Dit bedrijf importeerde het spel naar Nederland en verkocht het destijds voor 1 gulden en 25 cent. Amerikaanse spelregel boekje werd in het Nederlands vertaald zodat iedereen het op dezelfde manier zou spelen en het dus ook gelijk goed zou aanleren.

Echter komt er door het begin van de Tweede Wereldoorlog een einde aan het de populariteit van het spel. Door de continue onrust spelen steeds minder
mensen mahjong en de verkoop gaat met sprongen achteruit. Pas in de late jaren ’50 stijgt de verkoop weer en krijgt het spel zijn bekendheid terug. Helemaal met de komst van het internet jaren later is mahjong weer terg van weggeweest en wordt volop online gespeeld. Op onze site vind je dan ook een ruim aanbod van de leukste mahjongspellen; voor elk niveau is er iets te vinden. Heel veel speelplezier!

Leave A Reply